zorg-ict-en-gebouw

Zorg, ICT en gebouw: de invloed van ICT op het gebouwontwerp en het verbeteren van de zorg (2013 – ev.)

In dit onderzoek brengt CEAN in samenwerking met  technische universiteiten en een Duits Universitair Ziekenhuis drie belangrijke elementen van ziekenhuiszorg bij elkaar: zorgprocessen, ICT en het ziekenhuisgebouw.
Een juiste toepassing van ICT kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ziekenhuiszorg. Dit betreft het efficiënt en veilig verloop van de zorgprocessen, taakherschikking en verbetering van informatiestromen, maar ook het voorkomen van hiaten hierin.

De onderzoeksvraag is welke invloed ICT op de kwaliteit en organisatie van zorg in een regio kan hebben en hoe de gebouwde omgeving van de zorg hierdoor zal veranderen. In dit onderzoek zien we een mogelijk antwoord op de vragen en dilemma’s die de trend van concentratie van hoogcomplexe zorg en spreiding van laagcomplexe zorg met zich meebrengt.