zorg

Gezondheidszorg, het is een van onze eerste levensbehoeften. Het vormt de basis voor onze samenleving. Je kunt geen krant openslaan of het gaat over hoe we die zorg moeten optimaliseren. De vraag naar alle vormen van zorg blijft toenemen en de kosten ook. De betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg zijn ernstig in het geding. Er moeten structurele veranderingen plaatsvinden. De oriëntatie op ‘zorg en ziekte’ verschuift hiermee naar ‘gezondheid en gedrag’. De overheid vraagt, naast marktwerking, ook om concentratie en spreiding van de voorzieningen waar zorg wordt geleverd. Het bereiken van deze doelstellingen vormt een grote uitdaging voor de zorgsector, of het nu gaat om ziekenhuiszorg, ouderenzorg, of de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Individuele gezondheidswaarde centraal

Bij CEAN weten we dat het mogelijk is om kwalitatief goede zorg te bieden die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Nu, morgen en overmorgen. Individuele gezondheidswaarde moet centraal komen te staan bij het herdefiniëren van zorgverlening. Het is onze ambitie om zorgaanbieders te helpen dit te realiseren.

Katalysator voor verandering

CEAN hanteert een integrale aanpak voor de innovatie in de zorg en onderscheidt zich door het gebouwontwerp in te zetten bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Onze visie is dat architectuur van gebouwen als katalysator voor verandering van zorgorganisaties kan werken. De noodzakelijke veranderingen in de zorg kunnen niet plaatsvinden zonder dat de gebouwen meebewegen, anders blijven we op de oude manier werken in een nieuwe jas. We helpen bij het maken van blauwdrukken voor nieuwe vormen van zorg, programma’s van eisen en business cases en helpen ook de transitie vorm te geven en uit te voeren.