ziekenhuizen-1

Voor ziekenhuizen geldt de uitdaging om kwaliteit en continuïteit te garanderen. Dit leidt tot het concentreren van de acute en complexe zorg in regionale centra en het positioneren van laagcomplexe zorg juist toegankelijk in de buurt. Het tot stand brengen van dit nieuwe zorglandschap kan alleen succesvol zijn als vanuit een regionaal en/of landelijk perspectief en op basis van een meerjarenplan wordt gewerkt.

Bij het (ver)bouwen van een ziekenhuis kan het ontwikkel- en bouwvraagstuk worden aangegrepen om de zorg structureel en in de kern te vernieuwen. Ziekenhuizen moeten gebouwinvesteringen en het realiseren van strategische doelstellingen in samenhang ontwikkelen en aansturen, om de gewenste efficiëntie en kwaliteitsverbetering te realiseren. 

CEAN heeft ervaring in het vernieuwen van kleinere onderdelen van een ziekenhuis zoals de multifunctionele polikliniek, het ‘single room maternity’ concept, de harmonicakliniek en een regionaal logistiek centrum, maar ook in het voor een regionaal netwerkziekenhuis ontwikkelen en realiseren van een geheel nieuw zorgconcept, waarbij de verschillende locaties elk hun eigen locatieprofielen hebben, zoals bijvoorbeeld een topklinisch interventiecentrum.

Ook ondersteunen we ziekenhuizen bij het opstellen van het strategisch vastgoedbeleid, waarin de wijze van aansturing en besluitvorming is vastgelegd, strategisch vastgoedplannen en het omzetten van nieuwe zorgconcepten in integrale business cases. Daarnaast ligt onze expertise in het organiseren van besluitvorming en draagvlak. Dat doen we door de nieuwe zorgconcepten in samenwerking met kernspelers uit de organisatie te ontwikkelen.