testimonials

“Ik hoef me bij CEAN nooit zorgen maken. Ze zorgen dat de kwaliteit fantastisch is. Bestuurders willen geen gedoe hebben, en ze huren graag iemand in die zorgt dat het opgelost wordt. CEAN is zo’n partij. Ik zal ze altijd aanbevelen als collega bestuurders een issue hebben met strategie, processen en vastgoed. Ze zijn gewoon heel goed.”

Anitra Louwers, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob


"Wat Colette erg goed kan is het meekrijgen van mensen in de verandering. Het is aan de orde van de dag in het ziekenhuis dat er nieuwe mensen bij projecten betrokken raken die de voorgeschiedenis niet hebben meegemaakt. Die mensen hebben al ideeën. Colette creëert rust en ruimte zodat mensen open kunnen gaan staan voor de nieuwe concepten. “Wat denk jij , waar sta je, wat was ook al weer de opdracht?” Dat doet Colette heel goed, en mensen raken bij haar niet geïrriteerd."

"CEAN kan trots zijn op het feit dat ze echt met een klant samen resultaat bereiken! Ze hebben bewezen dat ze nieuwe concepten goed kunnen uitleggen en samen met hun klant kunnen bedenken hoe het uitgewerkt kan worden. Dat is volgens mij echt hun meerwaarde."

Frits van den Broek, Interimmanager op Raad van Bestuursniveau in de gezondheidszorg – Medisch Centrum Alkmaar 2009 - 2010


"Wat mij betreft zou CEAN kunnen adverteren met het vertrouwen van artsen wat ze hebben opgebouwd. Het is echt bijzonder dat ze dat goed kunnen. Bovendien durven ze hun mening te geven. Die mening is niet vooringenomen, maar gebaseerd op een heldere analyse. Ze blijven volstrekt zichzelf. Ik heb nooit het gevoel dat er een andere agenda is. Ze willen er echt iets moois van maken."

Hans-Otto Peels, Interventiecardioloog, Voorzitter medische staf Medisch Centrum Alkmaar


"Zodra de nieuwbouw/herbouw van het Medisch Centrum Alkmaar afgerond is, dan is een groot deel van het resultaat aan CEAN te danken. Prima gedaan.”

“Als ik aan CEAN denk, dan denk ik aan betrokkenheid en bevlogenheid. Ze zijn slim en intellectueel. Vakkundig en deskundig. Ze zijn creatief en gaan niet over gebaande paden. Maar ze zijn ook eigenwijs en eigengereid.”

Harry Luik, voorzitter Raad van Bestuur Medisch Centrum Alkmaar – Gemini Groep


“CEAN is een echte strategische gesprekspartner. En hun plannen zijn ook praktisch uitvoerbaar. Die combinatie zie je niet vaak.”

Mariken Govaert, Directeur Vastgoed van Altrecht


“CEAN is op zoek naar een persoonlijke band met de mensen met wie ze werken, en dat is prettig. Het zou mooi zijn als ze dat vast kunnen houden naarmate ze groter worden.”

Rob van der Hulst, Programmadirecteur Vastgoed & Ontwikkeling Stichting Sint Jacob


“De grote toegevoegde waarde van CEAN is het neerzetten van een hele goede samenhang tussen bouw, huisvesting, architectuur en de bedrijfsvoering. Ze zijn erop gericht om te zorgen dat het als geheel, en niet alleen op specifieke onderdelen, goed functioneert."

Vincent van Rijswijk, (voormalig) Directeur Beheer Medisch Centrum Alkmaar