strategisch-vastgoedplan-2

Voorbeelden >> Strategisch vastgoedplan

In 2009 stond Altrecht voor de opgave om haar te grote en gedeeltelijk gedateerde vastgoedportefeuille te transformeren naar een passende en toekomstbestendige portefeuille. De geleidelijke invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent in de GGZ in de periode 2013 – 2018 zorgde voor een duidelijke horizon. CEAN hielp met het ordenen en inzicht verkrijgen in de omvang en staat van de gebouwen, het formuleren van een heldere strategie en het uitwerken van een meerjaren transitieplan om deze te behalen. Deze bestond uit drie fasen; 1) kostenreductie en sanering (2010 – 2013), 2) kwaliteit en waarde (2014 – 2016) en 3) continuïteit en toegankelijkheid (2017 – 2020).

Na het succesvol doorlopen van fase 1 hebben we bij de start van fase 2 ‘Kwaliteit en Waarde’ het plan herijkt, om zo in te kunnen spelen op veranderingen in overheidsbeleid.