strategisch-vastgoedplan

Consulting >> Strategisch Vastgoedplan

Architectuur kan een belangrijke rol spelen bij het innoveren van de zorg. CEAN biedt daarom in het strategisch vastgoedplan een totaalblik op zowel de ontwikkeling van de zorg als op de vastgoedbehoefte op de lange termijn. We denken hierbij vanuit de kleinste waarde-eenheid, de patiënt. Een zorgorganisatie  kan het vastgoed hiermee strategisch inzetten, omdat de gebouwen zo waarde toevoegen aan de kwaliteit van zorg.

In een intensief traject samen met de zorgorganisatie bepalen we doelen en uitgangspunten voor het zorgaanbod en het vastgoed voor de korte en lange termijn. Op basis hiervan definiëren we een toekomstbestendig zorgconcept en vertalen deze naar een haalbare zorg- en vastgoedexploitatie.

Vervolgens definiëren we de “gap” tussen de huidige en gewenste situatie Wat moet er veranderen? Hoe kunnen de door de organisatie bepaalde strategische doelstellingen met het huidige vastgoed worden bereikt? Op basis daarvan wordt een transitieplan opgesteld. De gevoeligheden, onderlinge afhankelijkheden en risico’s worden in kaart gebracht. Het strategisch vastgoedplan is daarmee ook een management- en sturingsinstrument.