selecties

Consulting >> Selectie- en aanbestedingsprocedures

CEAN begeleidt organisaties bij selectie- en aanbestedingsprocedures voor ontwikkel- en realisatieopgaven en bij het in de markt zetten van delen van vastgoedportefeuilles. Aspecten die van belang zijn, zijn de te realiseren doelstellingen en hoe deze omgezet kunnen worden in contracten, het behalen van het financiële resultaat, het verkrijgen van het interne en externe draagvlak en de benodigde afstemming met instanties.

Hierbij helpen we de juiste contractpartijen te selecteren en contracteren, zoals architecten, ontwerp- en realisatieteams, ontwikkelaars, beleggers en ICT leveranciers. We onderhandelen namens onze klanten over contracten en prijsvorming met geselecteerde partijen en verzorgen de controle van de contractstukken op financiële en inhoudelijke aspecten. Vervolgens sturen we deze partners namens onze klant aan.

De zorgorganisatie voelt zich hierdoor “ontzorgd” en kan zich richten op haar kerntaken.