quality-based-health-care

Quality Based Health Care: mogelijkheden voor hogere kwaliteit tegen lagere kosten (2013 - ev.)

Een vereiste voor kwaliteit van zorg is het registreren, monitoren en overdragen van informatie over gestelde diagnoses, afwegingen, uitgevoerde behandelingen, het verloop van het zorgproces en de uitkomsten daarvan, met name voor standaardiseerbare ziektebeelden. Dit onderzoek leidt tot een blauwdruk en business case voor de ziekenhuiszorg vanuit de waarde die per processtap voor de patiënt wordt gecreëerd.

Op basis van deze blauwdruk is een roadmap ontwikkeld om in beperkte tijd een ziekenhuis om te vormen tot een centrum voor excellente zorg. De business case laat zien dat hiermee structureel hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten aangeboden kan worden.