programmamanagement

Consulting >> Programmamanagement

Programmamanagement richt zich op het sturen op afhankelijkheden en besluitvorming bij complexe veranderingen. Het doel van programmamanagement is om een haalbare business case voor het veranderingsprogramma te maken en te realiseren.

Voorbeelden van programma’s die CEAN heeft begeleid zijn ontwikkel- en bouwvraagstukken, het ontwikkelen en realiseren van locatieprofielen, het opzetten van aparte bedrijfsonderdelen zoals een medisch ondersteunend centrum en de ontwikkeling van multifunctionele poliklinieken.

PMO (Programma Management Organisatie) houdt de actuele ontwikkelingen voortdurend in de gaten en zorgt dat de bijbehorende projecten in samenhang worden bijgestuurd zodra daar aanleiding toe is. Deze sturing vindt op meerdere niveaus in de organisatie plaats.