programma-van-eisen

Consulting >> Programma van Eisen

In een programma van eisen worden de kaders vastgelegd waaraan het ontwerp van een gebouw moet voldoen.  Zorgorganisaties verbouwen maar een keer in de 20 jaar en een keer in de 40 jaar bouwen zij nieuw. Zo’n grote kans voor structurele verbetering en vernieuwing van patiëntenzorg, komt dus zelden voor. Juist daarom moet het programma van eisen gericht zijn op het realiseren van een vernieuwend en toekomstbestendig zorgconcept.

Omdat het toekomstig zorgconcept niet in een keer volledig is te overzien, ontstaan tijdens de planontwikkeling aanvullende inzichten. Daarom zien wij het programma van eisen als een dynamisch document. Per fase van de planontwikkeling wordt het programma van eisen en de consequenties voor de business case herijkt.

We nemen  het verloop van de processen vanuit het perspectief van patiënten als uitgangspunt voor de compositie van het gebouw. Hierdoor wordt de werkbaarheid van het gebouw als geheel gewaarborgd en niet alleen van de afzonderlijke voorzieningen. Om dit mogelijk te maken worden hierbij ook de zorglogistiek en de informatiestromen betrokken.