over-ons

De zorgsector staat voor de opdracht structurele veranderingen door te voeren. De kwaliteit van zorg moet worden verbeterd en tegelijkertijd moet de zorg in korte tijd veel efficiënter en doelmatiger worden. Dit is een complexe en bijna onmogelijke opdracht. Als de zorg zichzelf niet snel reorganiseert – rondom de vraag van de patiënt – zijn discussies over wie wel en wie geen zorg krijgt onvermijdelijk. Juist in deze opgave willen we een verschil maken.

Hoe kan zorg zodanig worden georganiseerd dat vanuit het perspectief van de individuele patiënt direct waarde wordt toegevoegd aan kwaliteit van leven? Hoe brengen we in zorggebouwen de menselijke maat en dragen we bij aan betere betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg? De zorgorganisatie en de infrastructuur moeten ervoor zorgen dat de juiste behandelingen op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste mensen, met de juiste voorzieningen plaatsvinden..

Wij geloven in het succes van een integrale benadering van innovatie in de zorg. Deze benadering, met de architectuur van het gebouw als de motor voor de verandering, kan waarde toevoegen aan de zorg en zo de kwaliteit daarvan verhogen. Dit geloof heeft ertoe geleid dat CEAN in 2006 werd opgericht door Colette Niemeijer en Guru Manja.

Guru: “Vanaf de start van mijn internationale loopbaan als consultant  heb ik me bezig gehouden met het oplossen van strategische en complexe problemen waar technologie en infrastructuur een rol speelt. Colette: “Van huis uit ben ik architect. Ik liep er tegen aan dat architectuur vooral gezien wordt als een esthetisch en technisch product, dat alleen maar geld kost in plaats van dat het waarde oplevert. Onderzoek daarnaar leidde, naast oprichting van CEAN, ook tot mijn promotie aan de Technische Universiteit Delft: ‘De toegevoegde waarde van architectuur voor de zorg in ziekenhuizen’ (2012).

Met CEAN willen we helpen om de zorg, één van de fundamentele levensbehoeften van de mens, toekomstbestendig te maken.