ouderenzorg-1

In de ouderenzorg zal het wonen veel meer moeten gaan aansluiten op de eisen en wensen van de ouderen zelf. Door de invoering van ‘Scheiden van Wonen en Zorg’, zullen ouderen zelf moeten gaan betalen voor wonen. Met alleen een AOW-pensioen of een klein pensioen zal iemand eerder kiezen voor een kleinere kamer met een lage huur, terwijl anderen juist bereid zullen zijn om meer te betalen voor een hoger wooncomfort.

Organisaties voor ouderenzorg gaan steeds meer gedifferentieerde woonvormen aanbieden om aan deze verscheidenheid in wensen te voldoen. Tegelijk is de visie op het wonen voor dementerende ouderen veranderd: kleinschalig groepswonen wordt steeds vaker gerealiseerd als alternatief voor institutioneel wonen.

Vanuit een waardepropositie ontwikkelen we de vastgoedstrategie. Deze strategie maakt, ondanks de reductie en taakstellingen die de overheid oplegt, de transitie haalbaar van zorggebouwen met institutioneel wonen naar een moderne vastgoedportefeuille met nieuwe woon-zorgconcepten. 

Stichting Sint Jacob ondersteunden we bijvoorbeeld bij het realiseren van hun vastgoedtransitie. Dit betreft onder meer het opzetten van de eigen vastgoedorganisatie, locatieverkoop en herontwikkeling van locaties. Onderdelen hiervan zijn het kleinschalig woon-zorgconcept voor PG in combinatie met huurappartementen, commerciële en zorgvoorzieningen bij Het Overbos in Heemstede, het vormgeven en realiseren van het concept voor een geriatrische revalidatiekliniek voor Jacob Kliniek in Haarlem en het woon-zorgconcept voor somatische zorg op locatie Damiate in Haarlem. Elk concept heeft een eigen haalbare business case.