oscar

Associates >> Oscar Lopes Cardozo

Oscar Lopes CardozoTijdens mijn carrière als oogarts heb ik me altijd bezig gehouden met innovatie en kwaliteit van zorg. Al in mijn begintijd als arts waarin ik werkte in een solopraktijk in Ziekenhuis Lievensberg, hield ik op een computer een database bij van de resultaten van mijn staaroperaties. Dezelfde computer zette ik in om snel brieven aan de huisarts te genereren. Ik was in de jaren tachtig als stafbestuurslid dan ook nauw betrokken bij de eerste aanzetten tot een ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid. Binnen de muren van het ziekenhuis bleek het moeilijk een integraal kwaliteitsmanagement op te zetten. In een private setting kon ik mijn streven naar kwaliteit en innovatie beter tot zijn recht laten komen.

In 2004 heb ik, samen met Peter de Koning, Oogziekenhuis Zonnestraal opgericht. Met het primaire proces van de patiënt als uitgangspunt, hebben we een organisatiebrede IT-omgeving ontworpen met het primaire proces rond de patiënt als uitgangspunt. Het resultaat is een systeem waarin het elektronisch patiënten dossier, kwaliteit, HRM en financiën samen geborgd zijn. Ook de hele organisatie werd rondom het proces van de patiënt gevormd en alle werkprocessen werden vastgelegd in protocollen en op hun beurt verankerd in het IT systeem.

Dat heeft geleid tot een organisatie die oogheelkundige zorg van een zeer hoog niveau kan bieden, met transparante kwaliteit en een hoge mate van efficiëntie. De oogarts werd bijna drie keer zo efficiënt als elders en de medewerker twee keer en met een hogere kwaliteit. Ons succes blijkt ook uit het feit dat we in korte tijd konden groeien tot negen locaties in 2011.

Sinds 2012 ben ik niet meer verbonden aan Oogziekenhuis Zonnestraal en werk ik niet langer als oogarts. De lessen die binnen Zonnestraal zijn geleerd, vind ik zo waardevol dat ik me wil inzetten deze kennis ook in bestaande en nieuwe ziekenhuizen in te brengen. Omdat ik me realiseerde dat ik dat alleen nooit voor elkaar zou krijgen, heb ik eerst aansluiting gezocht bij Richard en met hem bij Colette en Guru. Sinds medio 2012 werken we samen om onze ambitie voor betere zorg tegen een lagere prijs waar te maken.