noor

Associates >> Noor Mens

Noor MensMijn interesse gaat uit naar architectuur en de gebouwde omgeving. Waarom zien de dingen er zo uit als ze eruit zien? Mijn studie architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam sloot hier mooi op aan. Ik richtte me daarbij onder meer op Nederlandse architectuur en stedenbouw tijdens de wederopbouwperiode.

Na mijn studie vestigde ik me als zelfstandig architectuurhistoricus in Rotterdam. Min of meer toevallig kwam ik in aanraking met de geschiedenis en vormgeving van gebouwen voor gezondheidszorg. Dit toen nog tamelijk onontgonnen thema bleek een zeer fascinerend onderwerp. De maatschappelijke context, de kaders waarbinnen de gebouwen tot stand komen, de processen, het denken over zorg en over patiënten zijn bepalend voor de architectuur.

Verschillende onderzoeken op dit terrein resulteerden in een reeks publicaties over ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en gebouwen voor wonen en zorg voor ouderen. In 2011 verscheen De architectuur voor de gezondheidzorg in Nederland / Healthcare Architecture in the Netherlands, dat ik samen met Cor Wagenaar schreef.

Met mijn kennis probeer ik een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgarchitectuur. Door middel van typologische studies, waardenstellingen, welstandsvisies en (thematische) analyses. Zowel het verleden als de actualiteit worden daarbij belicht. Soms valt er wat van het verleden te leren, soms blijven de gebouwen onterecht hardnekkig doordrongen van keuzes of elementen uit het verleden…
Met CEAN deel ik de overtuiging dat architectuur een bijdrage kan leveren aan een optimale organisatie van de gezondheidszorg.