nieuws

In april 2016 verscheen een recensie van het proefschrift 'De Toegevoegde Waarde van Architectuur voor de Zorg in Ziekenhuizen' in Healthcare Magazine


In september 2015 verscheen een interview met Colette Niemeijer en Guru Manja in de Architect over Evidence Based Design.


Op 21 februari 2013 verscheen een recensie van het proefschrift 'De Toegevoegde Waarde van Architectuur voor de Zorg in Ziekenhuizen' in Medisch Contact.


Op 7 januari 2013 verscheen een interview met Colette Niemeijer in het faculteitsblad 'B_nieuws' van de Technische Universiteit Delft: Business Architecture.


Op 26 december 2012 verscheen een recensie in Zorgmarkt van het proefschrift: 'De Toegevoegde Waarde van Architectuur voor de zorg in Ziekenhuizen. 


Op 17 december 2012 verscheen een recensie in De Architect van het proefschrift: 'De Toegevoegde Waarde van Architectuur voor de Zorg in Ziekenhuizen.'


In november 2012 verscheen een artikel in de Architect. De ontwerpopgave voor de zorg gaat verder dan het aanpassen van de voorzieningen naar de huidige stand van de techniek en architectonische denkbeelden. Ze moet voor een groot deel worden gezocht in het opnieuw inrichten van de processen rondom het medisch handelen zelf. Van architecten wordt dan ook verwacht dat ze op zoek gaan naar de vragen die achter een actuele ontwikkel- en bouwopgave liggen en dat ze de urgentie hiervan inzien. 


Dagvoorzitter Jaarcongres Architectuur en zorg - Colette Niemeijer, september 2010 Tijdschrift 'De Architect'  


Architectenseminar Zorg - Toelichting op promotieonderzoek 'The added value of architecture' KONE en St. Gobain/CEANconsulting. 2010