multifunctionele-polikliniek

Voorbeelden >> Multifunctionele Polikliniek

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is een van de eerste ziekenhuizen waar multifunctionele poliklinieken zijn geopend (gefaseerd tussen 2007 en 2009). Vanaf 2004 heeft het MCA in verschillende stappen het programma van eisen opgesteld, zijn de werkprocessen vormgegeven en is het ontwerp gemaakt voor de verbouw. Dit betrof achtereenvolgens de poliklinieken chirurgie/orthopedie, interne geneeskunde en hart/long.

CEAN heeft bijgedragen aan het omvormen van het traditionele polikliniekproces naar een oriëntatie rondom ziektebeelden (zoals hart- en longziekten, oncologie, moeder-kind) en de vertaling naar een architectonisch ontwerp. Onderstaand voorbeeld van de polikliniek orthopedie-chirurgie laat zien dat een klantgerichte omgeving, door een heldere scheiding van front en back-office bijdraagt aan een beter proces. Wachtende patiënten en polikliniekmedewerkers zitten aan de daglichtzijde. Onderzoek/behandelkamers zijn voor verschillende ziektebeelden en specialismen uitwisselbaar. Hierdoor kunnen verschillende typen patiëntenprocessen met verschillende schaalgroottes naast elkaar plaatsvinden, maar kan ook één proces, zoals de mammapoli, tegelijkertijd op één dag plaatsvinden.

Grijs: backoffice
Lichtgeel: wachten
Groen: onderzoek/behandelkamer
 
 

Referentie multifunctionele poliklinieken MCA (2004-2009)