locatieprofielen

Voorbeelden >> Locatieprofielen

Met locatieprofielen worden keuzes gemaakt over welke patiëntenzorg op welke locatie geleverd wordt en welke voorzieningen waar nodig zijn. Ten gevolge van fusies, maar ook ten gevolge van (regionale) ontwikkelingen en invloed van de overheid, verzekeraars, (wetenschappelijke) beroepsverenigingen en brancheorganisaties moeten locatieprofielen van zorgorganisaties regelmatig worden herzien.

Samen met de organisatie ontwikkelen we scenario’s op basis van de te verwachten zorgproductie, toekomstige werkwijzen en medisch-inhoudelijke aspecten. Hierbij worden kwaliteit van zorg, werkplekconcepten en de benodigde kritische massa van voorzieningen en aanwezigheid van professionals per locatie integraal afgewogen.

Een werkplekconcept is de samenhang van hoe een (zorg)proces verloopt met hoe de ruimte en ICT daarbij door de organisatie wordt gebruikt. Voorbeelden zijn de standaard verpleegafdeling, kleinschalig groepswonen, de multifunctionele polikliniek, het multifunctionele werkkamercomplex en het operatiekamercomplex.

CEAN heeft ervaring in het begeleiden van het stakeholderproces. We maken hierbij gebruik van inzichten, informatie en data uit de eigen zorgorganisatie en benchmarks en best practices.

Locatieprofielen opstellen is de omzetting van de visie naar de beoogde profielen en de zorg- en werkprocessen. De processen moeten in samenhang vanuit de verschillende organisatieonderdelen worden ontwikkeld.