locatieontwikkeling

Voorbeelden >> Locatieontwikkeling

Door de focus op het steeds meer ambulant behandelen van cliënten en de beddenreductie die daarbij hoort, is de vastgoedbehoefte van Altrecht in de afgelopen jaren sterk in omvang afgenomen. Verschillende klinische locaties, de oude ‘instellingsterreinen’, komen vrij en kunnen worden afgestoten. Bij het verkoopproces zijn diverse externe en interne stakeholders betrokken. Altrecht en CEAN zijn samen de uitdaging aangegaan om deze locaties te verkopen of te herontwikkelen. Onze ondersteuning bestond onder andere uit het formuleren van een ontwikkelstrategie, opstellen van een bidbook, onderhandelingen met beleggers en ontwikkelaars en begeleiding bij de interne besluitvorming.

Het ontwikkelen van een vastgoedtransitie en scenario’s. Referentie Altrecht 2009 – heden.