laura

Team >> Laura Bulau

Laura BulauMijn opvoeding is de grondslag geweest voor mijn doelen en idealen. Ik heb altijd geleerd dat iedereen de ambitie zou moeten hebben om een impact te hebben op de wereld en veranderingen te implementeren waar de samenleving van kan profiteren. Architectuur is één van de voornaamste factoren die invloed heeft op de dagelijkse omgeving, onze gedachten en geluk, het ondersteunen van dagelijkse processen en het geven van een eigen identiteit. Het werk van een architect is nog krachtiger in een vormende samenleving, als je rekening houdt met het feit dat een gebouw gezien en gebruikt kan worden door meerdere generaties. Om deze reden geloof ik dat de rol van de architect essentieel is in uitdagende vooroordelen, het katalyseren van verandering en het ondersteunen van vooruitgang.

De rol van de architect is het belangrijkst als het gaat over ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, die naast een aantrekkelijk design ook complexe processen moeten ondersteunen. Dit maakte de gezondheidszorg een interessant onderwerp voor mij. Het complexe met betrekking tot de ziekenhuizen vergt geduld en kennis om het te begrijpen. Zulke gebouwen optimaliseren is een zware taak, een taak die iemand aanneemt met een zorgvuldige overweging. Als een architect met interesses in onderzoek en toegepaste wetenschap, staat CEAN voor mij voor een mogelijkheid om mijn kennis en ervaring uit te breiden met betrekking tot ziekenhuizen, door samen te werken en te discussiëren met een team van specialisten. Ik ben ervan overtuigd dat architectuur beperken tot alleen een mooi ontwerp, de toevoeging van architectuur op ons dagelijks leven beperkt. Door onderzoek te doen en wetenschappelijke kennis toe te passen aan het architecturale betoog voegt CEAN waarde toe aan de gebouwde omgeving. Daarnaast is CEAN voor mij de mogelijkheid om een verschil te maken in de samenleving.