kees

Team >> Kees de Wit

Kees de WitAls architect heb ik de eerste 15 jaar van mijn carrière wensen en doelstellingen van een grote diversiteit aan doelgroepen vertaald via ontwerp naar gebouw. Als architect ben je echter niet altijd betrokken bij het opstellen van dit wensenpakket, terwijl ook de bouwkundige en ruimtelijke aspecten in dit traject al van grote invloed kunnen zijn. Bij CEAN speelt de meerwaarde die de architectuur kan hebben vanaf de eerste ideevorming een belangrijke rol. De vraagstelling in onze projecten is ook veel breder dan alleen het gebouwde; we adviseren op het snijvlak van gebouw, bedrijfsvoering, processen en organisatie. Hiertoe heeft CEAN een team van consultants met veel verschillende expertise beschikbaar. Juist die multidisciplinaire opzet leidt tot nieuwe en toekomstgerichte oplossingen. Met mijn ervaring als architect kan ik een bijdrage leveren aan deze integraliteit.

Een gebouw, zeker als het de eigen woon- of werkomgeving wordt, is iets heel persoonlijks; los van het opgestelde programma van eisen (PvE) heeft bijna iedereen wel een idee bij hoe het gebouw of een specifieke ruimte er uit zou moeten zien of gaan functioneren. De uitdaging is als architect deze verwachtingen en wensen te vertalen naar een ontwerp. Maar ook om de kansen die elke opgave bevat te herkennen, en zo te ontwerpen dat voor individuele onderdelen meerwaarde ontstaat. Wat daarbij opvalt is dat hoe scherper het PvE is geformuleerd, hoe beter deze versterkende factoren in het ontwerp naar voren komen.

Bij CEAN kan ik als architect in een vroeg stadium al mee denken en mogelijke invullingen schetsen. Hierdoor versnellen we het beslissingsproces en krijgen we beter grip op ruimtelijke, logistieke en financiële consequenties. Het is enorm inspirerend om op deze wijze bij te kunnen dragen aan de concepten en strategieën die leiden naar betere zorg, in betere gebouwen.