joep

Team >> Joep Jongen

Joep JongenAls parttime onderzoeker ondersteun ik de medewerkers van CEAN bij het ontwerp en de uitvoering van kwantitatieve data-analyses. Mijn achtergrond als natuurkundige komt hierbij goed van pas. Als natuurkundige ontwikkel je een sterk analytisch vermogen, dit stelt mij in staat om hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Daarmee kan ik grote data-analyses tot betekenisvol resultaat brengen.

Gebaseerd op de data van ziekenhuizen kijken we naar zowel patiënt flows (hoe verloopt het zorgpad van de patiënt en hoe beweegt de patiënt zich door het ziekenhuisgebouw) als de capaciteitsbehoefte per voorziening. Hierdoor kunnen ziekenhuizen ondersteunen in het optimaal inrichten van het proces voor de patiënt. Ook kunnen we voorspellingen doen over wat het effect is op doorlooptijd en capaciteitsbehoefte wanneer het patiëntproces wordt gewijzigd. Ik zie het als een uitdaging om de uitkomsten van dergelijke analyses vervolgens te vertalen naar begrijpelijke, tastbare concepten waarmee we de klant ondersteunen en uitdagen om voor kwalitatief hoogstaande, op het individu gerichte zorg te kiezen.

Naast mijn werk bij CEAN ben ik werkzaam als docent natuurkunde aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. De combinatie van beide functies maakt het voor mij mogelijk de noodzakelijke verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. Ik probeer op mijn studenten en leerlingen over te brengen om contact te houden met het bedrijfsleven. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van welke waarde je als bèta kunt toevoegen aan de maatschappij.