haalbaarheidsstudies

Voorbeelden >> Haalbaarheidsstudies

Altrecht heeft als doelstelling om met haar vastgoed de kwaliteit van zorg te vergroten. Van een aantal initiatieven binnen het transitieprogramma hebben we in 2014 in een periode van tien weken de haalbaarheid onderzocht: een ambulant centrum voor forensische psychiatrie en cliënten met zware gedragsproblematiek, een langverblijffunctie voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en een kliniek voor verstandelijk beperkte dak- en thuislozen. Het resultaat per doelgroep bestaat uit een woon-zorgconcept, een globaal programma van eisen, een bepaling van de investeringsruimte, een onderzoek naar alternatieve huisvesting, een schetsontwerp, en een integrale afweging van deze onderdelen op de korte en langere termijn. Het eindproduct is een integraal advies over de voortgang van het initiatief op het gebied van zorg, gebouw en financiën en de wijze waarop dit het beste aangepakt kan worden.

Op basis van deze haalbaarheidsstudies was Altrecht in staat om in korte tijd per initiatief te besluiten al dan niet over te gaan tot een project, het programma van eisen verder uit te werken en te starten met het ontwerp- en ontwikkeltraject.