ggz

In de GGZ gaat het om passende zorg op de juiste plek: de zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. De vermindering van het aantal bedden en het streven om patiënten zo weinig en zo kort mogelijk op te nemen leiden tot grote veranderingen in de bedrijfsvoering en de gebouwen. Grote klinieken die vaak gesitueerd zijn op geïsoleerde instellingsterreinen zullen plaatsmaken voor ambulante centra in stedelijk gebieden. De grote instellingsterreinen komen vrij voor herontwikkeling.

De vastgoedstrategie geven we vorm vanuit compacte klinische voorzieningen en multifunctionele ambulante behandelcentra. Daarnaast ondersteunen we organisaties in de verkoop en herontwikkeling van de overtollige locaties.

Zo hebben we GGZ Friesland geholpen een concept en business case te maken voor de verbouw van een oud kantoorgebouw, de Hege Wier, waarbij zowel de kantoorfuncties zijn gehandhaafd als ruimte is gemaakt voor een groot ambulant behandelcentrum. Ook hebben we voor Altrecht een complexe vastgoedportefeuille omgebogen naar een haalbaar en beheersbaar transitieplan. De portefeuille moest met een derde worden afgebouwd en omgezet naar actuele voorzieningen. Daarnaast hebben we de verkoop en herontwikkeling van locaties verder vorm gegeven en begeleid.