concepten

Consulting >> Zorgconcepten

Samen met de zorgorganisatie ontwikkelen we nieuwe klantproposities. Dit kan zijn op het niveau van de gehele zorgorganisatie, bijvoorbeeld vanuit de locatieprofielen voor een ziekenhuis, op het niveau van de bedrijfsonderdelen, zoals een interventiecentrum, en vanuit de werkplekconcepten, zoals de multifunctionele polikliniek. Onze expertise in conceptontwikkeling ligt vooral op het gebied van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en GGZ.

Zorgconcepten
Ziekenhuiszorg Kenmerken
Werkplekconcepten: Multifunctionele poliklinieken, verloskamercomplex, operatiekamers, standaard verblijfsafdeling, multifunctioneel werkkamercomplex.
Bedrijfsonderdelen: Regionaal logistiek centrum, medisch ondersteunend centrum , diagnostisch centrum, electief behandelcentrum, topklinisch interventiecentrum, zorghotel.
Concepten zorgorganisatie: Locatieprofielen: Interventiecentra, dagbehandeling en polikliniek, ondersteuning.
Ouderenzorg Kenmerken
Werkplekconcepten: Multifunctionele behandeling, flexibel werkkamercomplex, woonvoorziening.
Bedrijfsonderdelen: Zorg, behandeldienst, overhead, facilitair
Concepten zorgorganisatie: Locatieprofielen: PG-Groepswonen, Somatiek, Revalidatiekliniek, wijkcentra.
GGZ Kenmerken
Werkplekconcepten: Multifunctionele behandeling, flexibel werkkamercomplex, woonunits.
Bedrijfsonderdelen: Zorg, behandeldienst, overhead, facilitair.
Concepten zorgorganisatie: Locatieprofielen: Ambulant centrum, woonvoorzieningen, psychiatrisch ziekenhuis.