concept-en-business-case

Consulting >>Bedrijfsconcept en business case

Een integraal uitgedacht concept maakt dat het investeringsvraagstuk en het exploitatiemodel van een (nieuwe) zorgorganisatie intrinsiek haalbaar zijn. Daarbij denken we vanuit de eindgebruiker, de patiënt, en geven we vanuit de waardeontwikkeling van diens perspectief het concept vorm.

Onderdeel hiervan is het opstellen van integrale business cases voor omvangrijke investeringsbeslissingen, waaruit blijkt op welke wijze de investeringen realistisch zijn en hoe de bijbehorende financiële risico’s kunnen worden beheerst. Daarnaast begeleiden we onze klanten bij de besluitvorming en het implementeren van de benodigde transitie.

Daarbij is de business case een praktisch stuurmiddel om de haalbaarheid van de bedrijfsstrategie te onderbouwen en op de juiste beleidskaders te sturen.