ambulant-centrum

Voorbeelden >> Ambulant centrum

In 2010 besloot GGZ Friesland haar hoofdgebouw, de Hege Wier, te verbouwen. CEAN heeft samen met GGZ Friesland in een quick scan de ambities en uitgangspunten voor het vernieuwde gebouw geformuleerd en het renovatieplan en de business case daarvan verder uitgewerkt.

Het oude kantoorgebouw moest een modern gebouw worden voor ambulante zorg en tegelijkertijd de huidige kantoorfuncties blijven accommoderen: een ‘symbool van modernisering’. Het gebouw moest ruimtelijker en overzichtelijker worden en uitnodigen tot ontmoeten. De gebouwlogistiek werd gesplitst in front-office en back-office activiteiten.

Bij de uitwerking van het renovatieplan zijn het gebouw en de zorgorganisatie in samenhang bekeken. Het huidige en toekomstige gebruik is geïnventariseerd en omgezet in GGZ Friesland specifieke werkplekconcepten, de ‘stempels’. Met deze stempels, de bezettings- en productiviteitsnormen van de organisatie en verdeling werkplekken front/ back-office zijn plattegrondopties gemaakt. Hierdoor kon het gebouw efficiënter worden gebruikt.

Werkplekconcepten, de ‘stempels’  GGZ Friesland 2011