aanpak

Voorwaarde voor eigentijdse en betaalbare zorg is een adequate infrastructuur. Daarmee bedoelen we de gebouwen, (medische) apparatuur en ICT. Om de complexe veranderopgave voor de zorg vorm te geven en uit te voeren, verbinden we strategische doelstellingen aan bedrijfsprocessen, organisatie en infrastructuur. Het succes van realisatie ligt in het integraal doordenken van een patiëntgerichte visie naar een adequate zorgorganisatie: van business case tot wasbak.

Kern van de opgave

Door vast te houden aan de kern van de opgave en te richten op wat echt belangrijk en urgent is, begeleiden we zorgorganisaties in een complexe transitie. Ook vastgelopen projecten draaien we op die manier succesvol om. Hierbij maken we gebruik van onze kennis en ervaring uit andere industrieën, zoals het opzetten van internetbankieren, digitale televisie en airport cities.

Waardemodel

Voor het helder definiëren van de opgave, gebruiken we het waardemodel dat Colette Niemeijer in 2012 publiceerde in haar proefschrift. Een strategische verandering ontwerpen we volgens de vier stappen in dit model: bedrijfsdiagnose, strategische richting, bedrijfsconcept en implementatie.
Onderstaande figuur illustreert onze producten en adviezen. Daarbij bieden we ook ondersteuning in strategisch management, programmamanagement en project management gedurende het gehele proces.

CEAN werkt in haar strategisch advies en programmamanagement op onderdelen vaak samen met experts op gebieden zoals geneeskunde, architectuur, omgevingspsychologie, organisatiepsychologie en wet- en regelgeving.

 

Transitieplan Business Case Strategisch Vastgoedplan Programma van Eisen Gebouwconcept Transitieplan Selectie en aanbesteding Programma management