meike

Team >> Meike Troost

Meike TroostToen ik zelf in de gezondheidszorg werkte, heb ik ervaren dat veel processen optimalisatie behoeven. Er is nog veel ruimte voor verbetering in voornamelijk efficiëntie, wat mede wordt beïnvloed door de kostenbesparing die momenteel van groot belang is. In mijn ogen staat het comfort van de patiënt te allen tijde voorop, waardoor een prettige omgeving doorslaggevend kan zijn. Het waardevolle aan CEAN vind ik dat er door middel van architectuur zowel invloed wordt uitgeoefend op de efficiëntie in de zorg als de kwaliteit van leven van een patiënt.

Deze balans zie ik terugkomen in mijn studie Natuurwetenschap- en Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht, waarvan ik nu in mijn laatste jaar zit. Binnen de gekozen richting Life Sciences wordt zowel het economische als het biologische aspect van de gezondheidszorg belicht. Dit sluit goed aan op de kernwaardes van CEAN, waardoor ik van mening ben om als studentmedewerker een nuttige bijdrage te kunnen leveren. Ik vind het leerzaam om te zien hoe abstracte kennis in een bedrijf wordt omgezet als bruikbare toevoeging en zie het als een interessante aanvulling op mijn studie.